Cenník

Používanie portálu klubmi ako účastníkmi súťaže je bezplatné. K jednotlivým typom súťaží je možné vybrať dodatkové služby.


viditeľnosť súťaže na portáli - rozlosovania, výsledky, štatistiky
počet zúčastnených klubov neobmedzene
obmedzenie účasti na pozvané kluby
registrácia z konta organizátora
online registrácia z klubového konta
počet kategórií neobmedzene
tlač diplomov
tlač účastníckych listov
značenie platby štartovného
značenie postupov a skóre v rozlosovaniach z konta organizátora
84 €


Dodatkové služby

SlužbaCena
1.Vytvorenie a nastavenie parametrov súťaže12 €
2.Nastavenie kategórií v počte 1-4060 €
3.Nastavenie kategórií v počte 41-9984 €
4.Nastavenie kategórií v počte 100 a viac120 €