Čo to dokáže

Bez konta

 • Prehľad súťaží
 • Informácie o súťaži
 • Prehľad obsadenosti kategórií
 • Zobrazenie rozlosovaní - ak povolí organizátor
 • Prehľad výsledkov a štatistík

Konto klubu

 • Vytvorenie zoznamu Vašich pretekárov - urýchli Vašu registráciu na súťaž
 • Online registrácia
 • Rýchlejšia registrácia - systém ponúka kategórie s ohľadom na vek a váhu pretekára
 • Prehľad aktuálneho stavu obsadenosti kategórií
 • Prehľad starších súpisiek
 • Prehľady výsledkov pretekárov

Konto organizátora súťaže

 • Vytvorenie súťaže s rôznymi možnosťami
 • Prezentácia Vašej súťaže na portáli
 • Dátumovo ohraničené sprístupnenie registrácie
 • Vytváranie vlastných kategórií
 • Zlučovanie a rozdeľovanie kategórií
 • Kopírovanie kategórií z inej súťaže
 • Automatická alebo manuálna tvorba rozlosovaní
 • Inteligentný algoritmus tvorby rozlosovaní - zohľadňuje klub a štát
 • Sprístupnenie alebo zakázanie zobrazenia rozlosovaní
 • Automatické prehľady úspešnosti jednotlivých klubov
 • Automatická výsledková listina
 • Automatické štatistiky účasti po kluboch
 • Tlač diplomov a účastníckych listov
 • Značenie poplatkov za štartovné