Pretek osemveslíc Devín – Bratislava - 18.09.2021

Veslársky klub SLÁVIA STU v Bratislave