Kontrolný pretek 2km - 23.04.2022

Informácie

Termín:          23/4/2022

Miesto:     Zemník Bratislava

Schôdza: o 10:00 na mieste štartu

Prihlášky: do 19/4/2022

Kategórie: dci, dky, jri, jky, m, ž.

Disciplíny: skif

Info k pretekom: Štartové čísla si zabezpečia štartujúci.

Sen A absolvujú 3x 2000 m, 

každá jazda sa ide ako samostatný pretek. Všetky tri jazdy sa sčítavajú.

ženy absolvujú 3x 2000m

hodnotiť sa bude súčet časov

jri/jky 2x 2000m, 

podľa počtu zúčastnených 

- 1. jazda - rozjazda, najlepší jri (podľa časov prví 2-3 podľa rozhodnutia trénerov) postúpia do jednej z finálových jázd mužov

- zvyšní štartujúci absolvujú druhú spoločnú jazdu

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd

dci, dky 2x 2000 m

podľa počtu zúčastnených 

- rozjazdy a finále

- alebo 2 jazdy

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd


Usporiadateľské konto: Slovenský veslársky zväz
Termín: 23.04.2022
Registrácia: 02.04.2022 - 20.04.2022
Súbory na stiahnutie: štartovka KP 2km Zemník 2022.pdf - 21.04.2022 13:53:49
Výsledky KP 2km Zemnik 2022.pdf - 25.04.2022 07:40:34
Kompletné výsledky KP 2km Zemnik 2022.pdf - 25.04.2022 09:17:35
Rozpis jázd:PDF