Kontrolný pretek 2km - 23.04.2022

Informácie

Termín:          23/4/2022

Miesto:     Zemník Bratislava

Schôdza: o 10:00 na mieste štartu

Prihlášky: do 19/4/2022

Kategórie: žkys, žcis, žkym, žcim, dci, dky, jri, jky, m, ž.

Disciplíny: 1x

Info k pretekom: Štartové čísla si zabezpečia štartujúci.

Sen A absolvujú 3x 2000 m, 

- 1. rozjazda - najlepší (4-6 podľa prihlásených a rozhodnutia trénerov) postúpia do finále a absolvujú 2 jazdy, ktoré sa budú hodnotiť súčtom časov z každej jazdy.

- zvyšní štartujúci absolvujú jednu jazdu

ženy absolvujú 3x 2000m

hodnotiť sa bude súčet časov

jri/jky 2x 2000m, 

podľa počtu zúčastnených 

- 1. jazda - rozjazda, najlepší jri (podľa časov prví 2-3 podľa rozhodnutia trénerov) postúpia do jednej z finálových jázd mužov

- zvyšní štartujúci absolvujú druhú spoločnú jazdu

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd

dci, dky 2x 2000 m

podľa počtu zúčastnených 

- rozjazdy a finále

- alebo 2 jazdy

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd

žcis, žkys 2x 1000 m

podľa počtu zúčastnených 

- rozjazdy a finále

- alebo 2 jazdy

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd

žcim, žkym 2x 500 m

podľa počtu zúčastnených 

- rozjazdy a finále

- alebo 2 jazdy

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd


Usporiadateľské konto: Slovenský veslársky zväz
Termín: 23.04.2022
Registrácia: 02.04.2022 - 19.04.2022