Verejná halová trenažérová regata O pohár Sĺňavy - 27.01.2024

Informácie

Začiatok pretekov

O 10:00hod.

Miesto konania

Piešťany 

Prihlášky

On-line do 22. január 2024.

Prezentácia

Sobota 27. január 2024 do 9.30 hod

Adresa

Email: vk.slnava.piestany@gmail.com

Predseda klubu - Milan Rusnák
Riaditeľ pretekov - Miroslav Škulec Tel: +421 905 681 391

Finančná podpora

Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, Partneri regaty.

Spoluorganizátori

VK Sĺňava Piešťany, Slovenský veslársky zväz, Mesto Piešťany.

Charakteristika pretekov

 • všetky disciplíny finále
 • v sobotu štart 1. kategórie - 10:00 hod.
 • štartovné 5 € / osoba. Štartovné za pretekára prihláseného po uzávierke je 10,-€. Pokuta za pretekára, ktorý nebol odhlásený pri prezentácii a nedostaví sa na štart je 5,-€
 • K dispozícii 10 - 14 závodných trenažérov + 14 trenažérov na rozcvičenie.
 • Vo všetkých kategóriách budú prvý traja ocenení medailami a pamätným predmetom.
 • Bodovanie klubov prvých 10 miest systémom 1. - 10b, 2. - 9b, 3. - 8b, ...
 • Pri menšom počte pretekárov dostáva víťaz počet bodov rovnajúci sa počtu pretekárov.
 • Prvé tri víťazné kluby budú ohodnotené pohárom a vecnými cenami. 
 • V prípade väčšieho počtu prihlásených v kategórii žiaci, budú kategórie rozdelené podľa ročníkov narodenia.
 • Pretekár má zakázané pred a po výkone manipulovat s meracím zariadením trenažéru.
 • Dospelé kategórie budú vyhodnotené zvlášť, dospelí a dospelí ĽV.
 • Váženie v kategóriách LV ženy (do 61,5kg) a LV muži (do 75kg) musí byť vykonané najneskôr 1 hodinu pred štartom svojej jazdy.
 • Časový program bude upresnený po doručení všetkých prihlášok.


Usporiadateľské konto: Slovenský veslársky zväz
Termín: 27.01.2024
Registrácia: 01.01.2024 - 22.01.2024