Devín - Bratislava osemveslice 2024 - 21.09.2024

Informácie

Termín:         sobota 21/9/2024

Miesto:         Bratislava

Štart: Devin pod hradom

Cieľ: Bratislava – Lodenica SVK

Usporiadateľ: Slovenský veslársky klub, Slovenský veslársky zväz

Kontakt: info@svkbratislava.sk

Prihlášky: do 18/9/2024

Štartovné: 100,- EUR za posádku. V cene štartovného je aj občerstvenie v cieli.

Schôdza: hodinu pred pretekom

Dĺžka dráhy: 11km voľný štart

Disciplíny: 8+

Info k pretekom

 Štart pretekov (intervalový po 1/2 minúte) je v ústí rieky Morava, ktorý sa nachádza na

riečnom km1880,0 Dunaja. Prvá loď štartuje o 15:00. Plavba riečnych lodí bude zastavená.

Cieľ pretekov bude pri lodenici SVK na riečnom km 1869,2. Predpokladané ukončenie pretekov je o 16:00. Po pretekoch bude pre pretekárov pripravené malé občerstvenie.

Vyhlásenie výsledkov prebehne približne o 17:00.

Kategória, popis kategórie

Muži: Muži od dosiahnutého veku 15 rokov

Ženy: Ženy od dosiahnutého veku 15 rokov

Mix: Štyria muži a štyri ženy s podmienkou veku ako pri horeuvedených kategóriách

Muži – veteráni: Muži s vekom nad 27 rokov

Ženy – veteránky: Ženy s vekom nad 27 rokov

Kormidelníkom mužov môže byť žena a naopak.

Vek všetkých posádok bude preverovať rozhodcovský zbor.


Usporiadateľské konto: Slovenský veslársky zväz
Termín: 21.09.2024
Registrácia: 22.08.2024 - 18.09.2024