Devín - Bratislava osemveslice - 17.09.2022

Informácie

Termín:         sobota 17.9.2022

Miesto:         Bratislava

Štart: Devin pod hradom

Cieľ: Bratislava – Lodenica SVK

Usporiadateľ: Slovenský veslársky klub, Slovenský veslársky zväz

Kontakt:        rowingslovakia@gmail.com 

Prihlášky: do 12.9.2022

Štartovné: 30,- EUR za posádku. V cene štartovného je aj občerstvenie v cieli.

Schôdza: 17.9.2022, hodinu pred prvým pretekom

Dĺžka dráhy: 11km voľný štart

Disciplíny: 8+

Info k pretekom

 Štart pretekov (intervalový po 1/2 minúte) je v ústí rieky Morava, ktorý sa nachádza na

riečnom km1880,0 Dunaja. Prvá loď štartuje o 15:00. Plavba riečnych lodí bude zastavená.

Cieľ pretekov bude pri lodenici SVK na riečnom km 1869,2. Predpokladané ukončenie pretekov je o 16:00. Po pretekoch bude pre pretekárov pripravené malé občerstvenie.

Vyhlásenie výsledkov prebehne približne o 17:00.

Kategória, popis kategórie

Muži: Muži od dosiahnutého veku 15 rokov

Ženy: Ženy od dosiahnutého veku 15 rokov

Mix: Štyria muži a štyri ženy s podmienkou veku ako pri horeuvedených kategóriách

Muži – veteráni: Muži s vekom nad 27 rokov

Ženy – veteránky: Ženy s vekom nad 27 rokov

Kormidelníkom mužov môže byť žena a naopak.

Vek všetkých posádok bude preverovať rozhodcovský zbor.Usporiadateľské konto: Slovenský veslársky zväz
Termín: 17.09.2022
Registrácia: 01.08.2022 - 15.09.2022