Kontrolný pretek 2km - 22.04.2023

Informácie

ermín:          22/4/2023

Miesto:     Zemník Bratislava

Schôdza: o 9:00 na mieste štartu

Prihlášky: do 17/4/2023

Kategórie: dci, dky, jri, jky, m, ž.

Disciplíny: skif

Info k pretekom: Štartové čísla si zabezpečia štartujúci.

Sen A absolvujú 3x 2000 m, 

každá jazda sa ide ako samostatný pretek. Všetky tri jazdy sa sčítavajú.

ženy / jky absolvujú 2x 2000m

hodnotiť sa bude súčet časov

jri 2x 2000m, 

podľa počtu zúčastnených 

- 1. jazda - rozjazda, najlepší jri (podľa časov prví 2-3 podľa rozhodnutia trénerov) postúpia do jednej z finálových jázd mužov

- zvyšní štartujúci absolvujú druhú spoločnú jazdu

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd

dci, dky 2x 2000 m

podľa počtu zúčastnených 

- rozjazdy a finále

- alebo 2 jazdy

- hodnotiť sa bude súčet časov dvoch jázd


Usporiadateľské konto: Slovenský veslársky zväz
Termín: 22.04.2023
Registrácia: 01.04.2023 - 18.04.2023
Súbory na stiahnutie: časovka s rozlosovaním KP 2023.pdf - 20.04.2023 20:18:05