SNP regata - Piešťany - 06.05.2023

Štatistika

Počet klubov:16
Skif:162
Dvojskif:177
Dvojka:5
Párová štvorka:18
Párová štvoka s kormidelníkom:25
Štvorka s kormidelníkom:7
Párová osma:5
Osma:4
klub posádky
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia