Šintavské šprinty - 09.09.2023

Štatistika

Počet klubov:6
Skif:57
Dvojskif:51
Párová štvoka s kormidelníkom:2
Štvorka:3
klub posádky
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia