Pretek osemveslíc Devín – Bratislava - 18.09.2021

Štatistika

Počet klubov:3
Osma:7
klub posádky
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia