Piešťanské štvorky - 02.10.2021

Štatistika

Počet klubov:5
Párová štvoka s kormidelníkom:2
Štvorka s kormidelníkom:16
klub posádky
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia