SNP regata Piešťany - 07.05.2022

Štatistika

Počet klubov:16
Skif:139
Dvojskif:108
Párová štvorka:17
Párová štvoka s kormidelníkom:25
Osma:5
klub posádky
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia