Piešťanské štvorky - 14.10.2023

Štatistika

Počet klubov:16
Párová štvorka:15
Párová štvoka s kormidelníkom:3
Štvorka:6
klub posádky
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia